Truyện cười: Dê đực chửa

Truyện cười: Dê đực chửa

Tiếng nói về một thần đồng nhanh chóng được truyền khắp nơi, ngày càng lan rộng và tận cùng kinh đô. Nhà vua muốn biết hư hỏng thực ra sao, nhưng là người quản lý tài chính, sau khi suy nghĩ, vua bèn ban lệnh: Cả phủ Thanh Hóa, mỗi làng phải nộp một con đê đực đang chớm nở. Sau hai tháng, nếu làng nào không có thì sẽ bị tội. Crossover the command that all that we are the overlay Thanh Hóa khiến họ kinh hãi. Cả làng Quỳnh ở, ai cũng nhớn nhác lo âu. Tìm đâu ra đê đực chửa? Mà từ xưa đến giờ nghe ai nói chuyện lạ lùng đâu! Thế nhưng, khi biết chuyện đó, Quỳnh nói với bố:

– Chuyện gì chuyện này xin đừng lo. Bố trí chuẩn làng bảo vệ cho con một tiền lương và gạo ăn đường, con sẽ kiếm được từ giai đoạn đầu cho làng. Nghe Quỳnh nói vậy, ông bố không tin, nhưng cũng thưa lại dân làng. Người có thể nghi ngờ nhưng không có cách nào khác, mọi người không thể làm theo yêu cầu của Quỳnh. Sáng hôm sau, hai cha con Quỳnh lên đường. Họ đến kinh đô khi nhà vua có việc đi qua cửa Đông. Quỳnh nép xuống cổng sát biển đợi. Khi xa giá nhà vua đến gần, Quỳnh khóc nổi lên. Nghe tiếng lau có vẻ lạ, vua sai người lôi cuốn trẻ đang khóc lên hỏi nguyên. Quỳnh giả vờ như không biết đó là vua, càng gào to, kể lể:

– Mẹ tôi đã chết mấy năm nay, tôi nói mãi mà bố không chịu đẻ ra cho tôi bế…

Vua nghe câu nói đó, bật cười bảo rằng:

– Ôi chao quả là một thằng bé đần độn. Ba mày là đàn ông mà đẻ ra sao được?

Chỉ đợi cho vua nói vậy, Quỳnh liền nín ngay, rồi đứng hai tay lại, nói thật trang:

– Thưa ông, vậy mà nhà vua bắt dân làng tôi phải nộp thuế đực!

Nghe nói vậy, nhà vua giật mình, biết ngay đây là cuốn tiểu thần đồng mà lâu mình vẫn nghe chuyện.

Xem thêm: Truyện cười vậy mà chẳng có ai ở cả nhà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *